3Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.Rysy zdravé církve

Jak mohu osobně přispět k budování zdravého společenství?

Druhý list do Tesaloniky začíná slovy, jež působí v kontextu novozákonních listů nezvykle pozitivně. Autor Tesalonické chválí. Předmětem chvály je jejich mocný růst ve víře, růst ve vzájemné lásce a vytrvalost v pronásledování, jemuž čelí. Apoštol Pavel zdůrazňuje, že to jsou ty správné postoje, které je činí hodnými být dědici Božího království. Text také zřetelně naznačuje rozdíl ve způsobu života oslovených křesťanů na jedné straně a nevěřících na straně druhé.

Od doby napsání listu se situace v církvi v mnohém změnila. Křesťanská víra, která na našem území zdomácněla před více než tisíci lety se nevyznačuje již tak překotným růstem, a pronásledování (alespoň v současnosti) v naší zemi není. Snad jen na té lásce bychom všichni měli více zapracovat.

Pane, nauč mne více milovat!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.