Varování před zahálčivostí

Jakým způsobem využívám svůj čas?

Dnešní text Písma, v Ekumenickém překladu výstižně nazvaný „Varování před zahálčivostí“, spojuje duchovní a praktickou stránku naší víry. Někteří křesťané v tesalonicenském sboru byli již tak „duchovní“, že se nezabývali činnostmi natolik přízemními, jako je práce a shánění obživy. Žili „jednou nohou“ v nebi a celou svou myslí byli upnutí na druhý příchod Pána Ježíše.

Apoštol Pavel je svým listem vrací do reality. Duchovnost se projevuje i takovými „maličkostmi“, jako jsou správné návyky, v tomto případě tedy povinnost pracovat. Jako ozvěnou nám zní text z Gn 3,19 „V potu své tváře budeš jíst chléb.“

Téma souvisí s využíváním nám daného času a netýká se jen doby strávené v zaměstnání. Máme být užiteční rovněž v rámci své rodiny, stejně jako ve své křesťanské komunitě. Nevést zahálčivý život znamená nastavit správný poměr mezi činností pro druhé a osobním volným časem.

Pane, nauč nás počítat dny! (Ž 90,12)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.