Ptát se Boha na názor je nebezpečné, nemusí se nám líbit

Jak snadno přijímáme nepříjemnou pravdu?

Nad příběhem zbožného krále Jóšafata, bezbožného Achaba a celého houfu proroků můžeme plakat nebo se smát nebo obojí, protože to je opravdu tragikomická epizodka.  A poučení z ní vyplývající není nijak složité rozpoznat. Je to pochvala pro všechny, kdo se za prvé ptají Hospodina na Jeho názor (a že už to samotné je řídká událost), a za druhé, když se jim Bůh ozve, tak jsou schopni přijmout i nepříjemné pravdy.   
My bychom se moc rádi nastálo pasovali do role krále Jóšafata, ale obávám se, že by se to nemuselo podařit. Když jsme k sobě poctiví, tak si asi vzpomeneme na nějakou chvíli, kdy jsme se Boha na názor raději neptali, protože už jsme přesně věděli, co bychom rádi podnikli, a nechtěli jsme, aby nám do toho kecal. A nebo jsme se zeptali, a Jeho názor nás nepříjemně zaskočil. Možná jsme dokonce dostali záchvat vzteku hodný batolete, jak to předvedl král Achab.  A jestli se nám nic z toho nikdy nestalo, nu, může se to stát.
Ideálem je naučit se toužit po Božích radách a poslechnout je, když je dostaneme. To se my, nedokonalí lidé, pracně učíme, ale stojí to za to.

Otče v nebesích, veď nás, prosím, k moudrosti.  

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.