7V té době přišel k judskému králi Ásovi Chananí, vidoucí, a řekl mu: "Poněvadž jsi hledal oporu u krále aramejského a neopíráš se o Hospodina, svého Boha, vymkla se ti vojska krále aramejského z ruky.Nesejít ze správné cesty

Máme opravdu své jisté, jak se jednou přimkneme k Bohu?

Král Ása je všeobecně vnímán jako kladný král, věrný Hospodinu. Ale očividně i on měl své nepěkné momenty, a takové bývají nebezpečné.
Život přináší mnohá úskalí, a ta se mohou stát pokušením a kamenem úrazu na cestě víry. Říká se "cesta víry", protože cíl a spočinutí je až v Božím království. Měli bychom putovat těmi správnými stezkami. Ale stává se, že šlápneme vedle, nebo dokonce úplně sejdeme z cesty. Nemáme zaručeno, že zrovna nám se to nestane. Nikdo z nás neprožívá svůj duchovní život, jako by sedl do metra a už se vezl až na konečnou. Možná znáte někoho, kdo se ve vztahu k Bohu dostal na scestí. V Bibli je jich také zmíněno požehnaně. Máte pocit, že vám se to stát nemůže? Lepší je nebýt pyšný a zkroušeně se modlit, aby nás toho Duch svatý ochránil. Každý z nás má slabá místa a pokušení, která jsou nebezpečná. Ale i tehdy, když jsme si jich vědomi a máme se na pozoru, to nemusí stačit. Protože i každá chvíle může přinést slabost, bolest, či lákadlo, které budou nad naše síly. Jen Pán sám je naší ochranou.    

Duchu, který jsi naší Silou a Přímluvcem, drž nás, prosím, na správné cestě!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.