14Když se Judejci rozhlédli, viděli, že je čeká boj vpředu i vzadu. Úpěnlivě volali k Hospodinu a kněží troubili na trubky.Chytrost zmůže mnoho, ale Boží přízeň ještě víc

Vzpomínáte na nějakou chvíli, kdy vás modlitba zachránila?

Rozumný vojevůdce by nebyl nadšený z Abijášových vojenských schopností. Asi by mu řekl: "Hochu, to je sice hezké, že ses snažil podkopat morálku nepřítele svým řečněním, ale beztak to nefungovalo, a raději jsi měl přivést víc vojáků a lepší zvědy, aby ti nevpadli do zad! Méně řečí, víc chytrosti! To Jarobeám má za ušima." A ta rada by v čistě světském pohledu byla moudrá. A přece to nebyl chytrý Jarobeám, kdo tehdy zvítězil. Bible to bez obalu ukazuje - i slabší vojsko a horší vojevůdce může zvítězit, když jim Bůh pomůže.
Samozřejmě, Boží pomoc si nemůžeme strčit do kapsy a vytáhnout ji, kdykoli se nám hodí. Je na Pánu samotném, aby přišel, když se pro to rozhodne. Ale často reaguje na modlitby, na naše prosby a úpění. Tento příběh vyznává, že volat k Pánu se vyplatí. Kolem nás je hodně lidí, kteří jsou hrdí na svůj praktický a pragmatický přístup k životu. Věří, že jim přinese blahobyt a úspěch, a často je to pravda. A tak i znevažují víru v Boha. Ale jak trvanlivý je ten blahobyt a úspěch? Často nevydrží ani pár let, natož aby zasáhl až do věčnosti.

Bože, Ty jsi naše útočiště a pomoc v nouzi!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.