Přijmout tvrdou lekci

Máme "tvrdou šíji", nebo se umíme pokořit před Hospodinem?

Bible vyznává, že zlí dobyvatelé, i když sami nesou svou vinu, přesto zapadají do Božích plánů, a někdy jsou přímo Jeho nástrojem.  Samozřejmě, pro ty, kdo trpí jejich agresí, to není vůbec příjemná myšlenka. Ale z mnoha biblických příběhů vyplývá, že rozčilovat se nad tím a zatvrdit se proto vůči Bohu není vůbec dobrá taktika. Bůh je milostivý k těm, kdo se skloní a prosí, a to platí také o případech, kdy vědomě umožní nějakému tyranovi, aby měl na chvíli úspěch. Boží ochrana a pomoc není něco, co bychom mohli požadovat jako své právo, je to milosrdenství, ale On je skoro vždycky milosrdnější než my lidé. I tam, kde bychom my lidé už odmítli pomoci někomu, kdo nás mnohokrát zklamal a zneužil naši dobrotu, Bůh často po nějaké době zase povolí a pomůže. Těm, kdo se utíkají k Němu, a ne k něčemu nebo Někomu jinému. Mnohokrát pomohl i těm, o kterých věděl, že jejich vděčnost bude mít krátký život. A vždy znovu se ozývá to poselství: nebuď příliš hrdý a umíněný, nauč se prosit.    

Duchu svatý, pracuj v nás, dej, ať v pravou chvíli nezatvrdíme svá srdce!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.