27Chodil po cestě domu Achabova a dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, jako dům Achabův. Byl totiž s domem Achabovým spřízněn.Po vyšlapané cestě

Hledám Hospodinovy cesty nebo žiju jen tak, jak mě to naučili jiní?

V Judsku se stal králem Jóram, a když zemřel, stal se králem Achazjáš. Oba jsou spojováni s nechvalně proslulým Achabem (1Kr 16,29-34) a je o nich konstatováno, že se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích.

Aramejský Chazael mezitím už začal konat své „velké činy.“ A král Jóram je raněn.

Je zcela přirozené, že nás naši rodiče nebo náš partner, případně další vzory, v životě silně ovlivňují.

Nechám se vždy unášet proudem nebo budu hledat Hospodinovy cesty? A co zítra?

Pane, odpusť mi, že často volím tu snazší nebo příjemnější cestu. Pomoz mi vyšlapat nové pěšiny a ukazuj mi, co si z života svých rodičů vzít za své a co naopak opustit. Amen.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.