13Chazael mu řekl: "Cožpak je tvůj služebník pes, že by se dopustil něčeho tak strašného?" Elíša řekl: "Hospodin mi ukázal, že budeš králem nad Aramem."Prorokovy slzy

Nejsem v pokušení pro velikost nevidět utrpení, které k ní vedlo?

Elíšův předchůdce Eliáš měl 3 úkoly a jedním z nich, který zbyl na Elíšu, bylo pomazat za krále nad Aramem Chazaele. Chazael se přichází zeptat na nemoc svého krále. „Ta nemoc není k smrti. Král však zajisté zemře,“ odpovídá Elíša. „Bůh mi ukázal, že králem nad Aramem budeš ty!“

„Elíšo, proč pláčeš?“ ptá se Chazael. „Vidím hrůzy, které učiníš v Izraeli.“ Ty vážně myslíš, že takové nic jako jsem já, dokáže něco tak velkého (hebrejské gádol – velký – v ekum. překladu – strašného). Tam, kde Elíša pláče, vidí pohanský skoro král Chazael velikost svých činů. Aramského krále nezabije nemoc, ale mokré prostěradlo, které mu dá Chazael přes hlavu. Ať žije král…

Až budeš chtít příště obdivovat velké věci, vzpomeň si na Elíšův pláč. Pane, smiluj se!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.