Boží záchrana, 4 malomocní a nevěřící štítonoš

Jsem otevřený Božímu řešení?

Elíša znamená „Můj Bůh je spása (záchrana),“ jenže štítonoš se tomu vysmívá. Vidí bídu kolem sebe a nechce věřit, že by mohlo dojít ke změně. Elíša mu říká, že ji sám uvidí, ale z nadbytku už se nenasytí.

Malomocní žili na okraji společnosti, pro svou nemoc se museli stranit lidí. „Zemřeme tak či tak, pojďme se vzdát nepříteli.“ Ale co to? Nepřítel je pryč? Bůh ho zahnal. Ne armádou, ale zdáním. Slyšeli zvuk válečných spřežení a dostali strach – a ten má velké oči.

Malomocní využili situace, najedli se a zabezpečili. Ale pak je dohnalo svědomí a šli to oznámit. Izrael zvítězil a nemusel při tom vyrazit do boje ani si najmout vojska sousedních králů. Tohle nikdo nečekal, tedy až na muže Božího a jeho žáky. Štítonoš, který se mu vysmál, to teď vidí na vlastní oči. Požitek z toho však nemá. Je ušlapán.

Bože, uč mě Ti důvěřovat a být otevřený Tvým cestám. Amen.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.