33Ještě k nim mluvil, když posel k němu sestoupil. A král řekl: "Hle, toto zlo je od Hospodina. Co ještě mohu od Hospodina očekávat?"Zlořeč Bohu a zemři

Počítám s Bohem, i když se už všechno zdá beznadějné?

Elíša znamená „Můj Bůh je spása (záchrana),“ jenže, co když to vypadá, že už žádná záchrana nepřijde? Ač už Aramejci nikdy neměli přijít, město je obleženo a někteří Izraelci se dokonce uchýlili ke kanibalismu. Dokud byl Boží muž Elíša pomocí, král si ho vydržoval, ale když teď melou z posledního, chce se ho zbavit. „Co ještě mohu od Hospodina očekávat?“ Král zde obrazně řečeno dává na radu danou Jóbovi: „Zlořeč Bohu a zemři.“

Jenže Bůh má moc zachránit i tam, kde už jsme nad danou situací zlomili hůl. V obléhaném městě se za draho prodá oslí hlava nebo holubí trus, ale zítra se bude v městské bráně ve velkém obchodovat s moukou a ječmenem.

Bože, dej, ať i v těch nejtěžších chvílích neztrácím víru a naději ve Tvou pomoc. Amen.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.