Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho

Jak jednám s těmi, kdo mě nemají v lásce?

Elíša znamená „Můj Bůh je spása (záchrana)“ a je moc fajn, když je Bůh na vaší straně. Jenže znovu: co je Boží vítězství, se nesmí využít pro vlastní prospěch. Jak tedy jednat s nepřítelem, když mi jej Bůh vydal do rukou? Postarat se o něj (Ř 12,17-21). Kdo má svědomí, toho to možná přivede k lítosti a zahanbí, kdo ne, aspoň uvidí, že tady se o vězně starají.

A co ty zástupy ohnivých vozů? Na ty řada nepřichází. Svědčí jen o tom, že není třeba se bát. Bůh, který dal Elíšovi poznat, o čem aramejský král jedná z ložnice, dal mládenci vidět, že na to nejsou sami. Bůh se o ně postará. I když jinak, než by si možná mládenec představoval.

Bože, v Tobě je má naděje, uč mě jednat laskavě a trpělivě i s těmi, kdo jsou mi nepřáteli. Amen.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.