20řekl si Géchazí, mládenec Elíši, muže Božího: "Hle, můj pán ušetřil toho Aramejce Naamána, když nevzal z jeho ruky, co přivezl. Jakože živ je Hospodin, poběžím za ním a něco si od něho vezmu."S Božím milosrdenstvím se nedá obchodovat

Přijímám Boží pomoc jako dar nebo ho beru jako výměnný obchod?

Elíša znamená „Můj Bůh je spása (záchrana),“ ale co kdyby se na tom dal postavit byznys? Elíša za uzdravení Naamana nic nechce, tak co toho využít? Co bych od toho bohatého cizince mohl získat? Získal to, s čím přijel. S Božím milosrdenstvím se nedá obchodovat. Je to dar, ne něco za něco.

Bože, chraň mě toho si Tvé milosrdenství nárokovat nebo jej pro druhé něčím podmiňovat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.