Hlad

Jak děkuji za Boží dary?

Elíša znamená „Můj Bůh je spása (záchrana)“ a i příběhy, které se nám o něm zachovaly, na to ukazují. Podobně jako Bůh 2x skrze Elíšu daroval Šúnemance syna, zde 2x zachraňuje od hladu. Nejprve hladové prorocké žáky, kteří si uvaří otrávenou polévku, a poté lid, který zachrání dar pro Hospodina z města, kde uctívají Baala. Jeden z Elíšových pomocníků mu však pomoc hladovějícímu lidu vymlouvá: „Není toho tolik, aby se všichni najedli.“

I my míváme někdy strach, abychom měli dost. Zapomínáme však na to, od koho Boží dary – ať už fyzické nebo duchovní, přijímáme. Ježíš to po způsobu Elíši ukáže znovu. Nasytí zástupy a ještě zbyde. Na kříži pak za druhé vydává sám sebe.

„Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme, kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné.“ Píseň: Učiň mě, Pane, nástrojem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.