Pochyby o Božím milosrdenství

Co dělám, když přijdou pochybnosti? Dusím je v sobě nebo s nimi za někým přijdu?

Elíša znamená „Můj Bůh je spása (záchrana)“ a i příběhy, které se nám o něm zachovaly, na to ukazují. Dobrosrdečná a zajištěná žena, která pro něj připravila pokojík k přespání si na nic nestěžuje. Od svého učně se však Elíša dozvídá, že nemá děti. Šúnemance se však Elíšově příslibu nechce věřit. Plačící dítě ji učiní šťastnou, ale po několika letech pláče sama nad jeho ztrátou. Na nic nečeká a vypraví se Elíšovi všechno povědět: „Což jsem neříkala, abys mě nešálil?“

Elíša ji vyslechne. Je mužem Božím, ale není vševědoucí. V pokojíku muže Božího se znovu ukáže, že „můj Bůh je spása.“ Šúnemanka dostává svého syna zpět.

Pane, děkuji Ti, že v Tobě je záchrana. Prosím, uč mě za Tebou přicházet, když mám v hlavě plno otázek, žalu nebo pochybností. Amen.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.