Kořen všeho zla

Jak si počínat v pracovněprávních vztazích?

Pavel má co říci i do vztahů, které sahají nad rámec shromáždění věřících. Třeba do vztahů mezi tehdejšími otroky a jejich pány. Otroky nenabádá, aby opustili své pány ( z dnešního pohledu těžko pochopitelné), ale aby jim věrně sloužili. A pokud jde o pána, který sdílí stejnou víru, o to věrněji a usilovněji mu mají sloužit. Dnes bychom tento vztah mohli přirovnat k pracovněprávním vztahům a naší „službě“ pro zaměstnavatele tak, jako bychom sloužili samotnému Ježíši.

Pavel oslovuje také bohaté a připomíná jim, že největší zisk se nedá vyčíslit penězi, protože jde o zbožnost, která je spokojená s tím, co má. Jde o vděčnost za to, co mám, a spokojenost s tím, co mám teď. Na ty, kteří touží zbohatnout, číhájí pokušení, z nichž největší je láska k penězům. Samotné peníze mají neutrální hodnotu, nicméně láska k penězům má hodnotu negativní, dokonce je označována za kořen veškerého zla. Dvěma pánům sloužit nejde, dva pány milovat není možné.

Pane, vyznávám, že Ty jsi mým jediným pokladem. Při Tobě chci mít i svoje srdce.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.