Ať spoléhají na Boha

Jaká je prevence proti tomu, abych nesloužil mamonu ale Bohu?

Pavel se ve své úvaze znovu vrací k načatému tématu bohatství a nástrah s tím spojených. Samotné bohatství je v pořádku, ale svádí k něčemu, co již v pořádku není, a sice k tomu, aby se bohatí lidé spoléhali na své bohatství. Naše spolehnutí má být na samotném Bohu. On je ten, kdo má hojnost všeho a dá svým dětem to, co zrovna potřebují. Včetně materiálního zaopatření.

Prevencí proti tomu, aby naše srdce nepřirostlo k bohatství je štědrost. Štědré dávání. Právě dobročinností, dobrými skutky a štědrostí si střádáme pevný základ pro budoucnost. Boží království se zkrátka řídí opačnou matematikou, než velí lidská logika. Tak tedy buďme štědří a štědře podporujme každé dobré dílo, včetně svého sboru, který je naším duchovním domovem.

To, co bychom měli opatrovat, tedy chránit, je nehmotného charakteru. Byly nám svěřeny duchovní dary, povolání ke službě a poslání, byl nám svěřen život věčný. To máme zachovat, ostatní máme štědře rozdávat.

Dej císařovi to, co je císařovo a Bohu to, co je Boží.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.