16On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.Povzbuzení k víře a službě

Bojuji dobrý boj víry?

Každý vedoucí, ba každý křesťan potřebuje povzbuzení ve víře a vytrvalosti. Nejsme stroje, které stačí naprogramovat a zapnout, jsme lidé. Také Timoteus potřebuje povzbuzení svého mentora k tomu, aby bojoval dobrý boj víry. Dříve však jej napomíná, aby utíkal od pošetilých a škodolibých tužeb. Tedy říká po jaké cestě nejít. Pak mu ukazuje, kudy se má vydat. Cestou spravedlnosti, víry, zbožnosti, lásky, trpělivosti a mírnosti.

To vše s ohledem na druhý Ježíšův příchod. Timoteus má bojovat dobrý boj, jehož vítězství nastane až ve věku budoucím. Odměna teprve přijde. Hodnocení služby teprve nastane. Timoteova, ale i naše služba přesahuje časnost a přináší ovoce až na věčnost. Čas naší služby zde na zemi je omezený, Bohem předem určený. Ježíš završí dějiny svým příchodem.

K čemu mě Kristus povolal? V čem mám pevně stát?

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.