1Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,Co Bůh stvořil je dobré

Jak obstát ve víře?

Jak obstát ve víře, když nás svět zaplavuje tolika výklady biblického textu, tolika filozofiemi či různými naukami o podstatách světa či duchovnu? Odpověď je jednoduchá. Držet se Ježíše Krista, následovat Ho a naslouchat Duchu svatému, ale… Duch svatý nám zjevuje samotnou podstatu víry v Ježíše Krista a jak píše Pavel Timoteovi: „…byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy…“. Ano, byl to Kristus, který ukázal svým následovníkům cestu, Boží lásku a je to Jeho církev, církev Ježíše Krista, která má oporu v živém Bohu, církev, která je oporou pravdy, nositelem víry. Církev, která věří v Ježíše Krista a následuje Ho. A přesto mnozí hledají naději jinde, nechají se svést těmi, kteří místo víry hledají vlastní prospěch, vlastní zájmy. Stavějí vlastní zákony a řád nad Boží slovo. Vždyť vše, co Bůh stvořil je dobré, a proto bychom měli vše z Jeho ruky přijímat s díky a chválou. Nehledat ve světě, v jiném učení, teologii, ale pouze s modlitbou v Písmu, které otevírá Duch svatý.

Pane, pomoz mi, abych vždy stál pevně na Tvém Slovu a nenechal se nikdy svést tím, co nabízí svět.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.