Usilujme o posvěcení

Jak můžu žít v souladu s Boží vůlí?

Řada upřímně věřících se ptá, jak poznat a prakticky uskutečnit Boží vůli. Bůh má jistě s každým z nás svůj jedinečný plán. Ale ne na všechno se potřebujeme Boha ptát. Některé věci jsou jasně dané na stránkách Písma. Jednou z nich je osobní posvěcení.

Následování Krista nekončí křtem nebo konfirmací. Naopak – zde naše cesta víry začíná. Po celý učednický život máme rozhojňovat to, co jsme od Boha obdrželi. Mimo jiné také svatost. Jedním z jejích rozměrů je vyvarování se smilstva – tedy všeho, co stojí za mantinely, které Bůh stanovil pro zdravou sexualitu a partnerské vztahy.

Zvlášť dnes, kdy jsou mnohé po tisíciletí obecně uznávané objektivní pravdy relativizovány a kdy se člověk rád stává sám sobě „bohem“, není jednoduché ve zmatcích, deformacích a postmoderním hédonismu, kterými jsme denně bombardováni ze všech stran, zachovat věrnost Božím nařízením. Ale právě zodpovědné zacházení se sebou samými, včetně své sexuality, je jasně deklarovanou Boží vůlí pro každého z nás.

Pane, dej mi sílu žít svatý život, který odpovídá tvé vůli pro tvé děti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.