9Lid se radoval z toho, co bylo dobrovolně darováno, že z celého srdce se odevzdávaly dobrovolné dary Hospodinu. Také král David se převelice radoval.Radost z daru

Koho chci dnes obdarovat a čím?

Někdo si myslí, že by bylo nejlepší, aby byly dostatečně vysoké daně, které by pokryly veškerou sociální činnost, i opravy kulturních památek a vše podobné. Nemusely by se konat žádné sbírky, nechodily by žádné žebravé dopisy a ani na ulicích by nikdo nežebral. Když se pak stane nějaká přírodní katastrofa, tak ať přispějí státy nebo OSN, ale ať se nedělá další sbírka.

Při stavbě Jeruzalémského chrámu to bylo jinak. David přispěl z toho, co připravil, řekli bychom ze státního. David ovšem přispěl i ze svého vlastního jmění a vyzývá i ostatní, aby něco ze svého dobrovolně obětovali. Darují předáci, úředníci a pak každý, kdo má. Výsledkem není jen shromážděné zlato, stříbro, měď a drahé kamení, ale především radost těch, kdo něco darovali. Radost jako plod Ducha svatého - hned po lásce.

Pane, pomoz mi, abych do tohoto světa vnášel kulturu dávání.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.