Jaroslav Krajl /úvahy 23-22 (1.8.-10.8.)

Římskokatolická církev

Narodil jsem se ve vesnici za Prahou – ve Vinoři. Tato vesnice se zanedlouho stala součástí hlavního města. Pocházím z křesťanské rodiny. Mám tři sestry, (sedm neteří, tři synovce, tři praneteře a šest prasynovců).
V mém duchovním životě mě nejvíce ovlivnil katolický kněz Karel Pilík (vězeň komunismu, karlínský farář a rektor semináře), kterého znám od svých šesti let.
K rozhodnutí věnovat se duchovní službě jsem dospěl na setkání mládeže s Janem Pavlem II. v Czenstochowé (Posko) díky promluvě biskupa Jana Graubnera o Boží vůli a následné mši svaté.
V letech 1999–2000 jsem působil jako jáhen v Praze – Stodůlkách; v letech 2000–2002 jako kaplan ve Vlašimi; v letech 2002–2012 pak jako zodpovědný za centrum pro mládež v Praze – Kunraticích a od roku 2012 jsem farářem v Nymburce.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.