Oslava Boží

Dokáži vidět dobro okolo sebe?

Život krále Davida byl všechno jiné jen ne procházka růžovým sadem. Dlouho žil jako pronásledovaný psanec, zažil smrt nejlepšího přítele a minimálně dvou svých synů, jeho vlastní syn se proti němu vzbouřil … Přesto na sklonku svého života David děkuje Hospodinu a vzdává mu chválu. Čím to je?

Především tím, že David má pokorný postoj člověka, který si uvědomuje, že není nic a všechno dobré pochází od Boha. David vyznává svou pomíjivost a Boží věčnost. David uznává, že Bohu patří všechno, a přesto přijímá naše dary. David dokáže pamatovat na všechno dobré, co od Hospodina dostal.

Zajímavá je i prosba krále Davida, aby Bůh připravil srdce svého lidu pro sebe. Patříme Bohu a Bůh nás připravuje pro sebe. Jak je krásné, pokud to člověk dokáže ze srdce přijmout.

Hospodine, pomoz mi vidět všechno dobré v mém životě i ve světě a připrav také mé srdce pro sebe.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.