Úkol od Boha

Jaký úkol mi dal Hospodin pro tyto dny?

Někteří rodiče by svým dětem nejraději všechno nachystali a naplánovali jim, co mají v životě udělat. Jiní mají představu, že dokončí alespoň něco, co už nestihli a pokládají to za zásadní. Občas sice děti jdou ve šlépějích svých rodičů nebo dokončí nějaké dílo, které rodiče začali. Ovšem nezřídka se stává, že děti vykročí úplně jiným směrem a nemusí to být nutně špatně. Rodiče totiž neznají přesně všechny talenty svých dětí a jejich předpoklady pro daný úkol.

Král David pro Šalamouna vše nachystal a Šalamoun stavbu chrámu vykonal na jedničku. Tento úkol, který mu svěřil jeho otec, splnil. Nemusíme splnit všechny úkoly, které pro nás připravili generace před námi, i když je jistě na místě se zamyslet, jakou zde máme odpovědnost. Ovšem zcela jistě bychom měli splnit úkol, který nám připravil náš Nebeský Otec.

Pane, pomoz mi hledat Tvou vůli a jednat podle ní.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.