Vítězství nad smrtí

Jaké to bude, až smrt bude poražena?

Realita smrti je nám všem pravděpodobně dobře známá, i když… Dříve generace rodin žily pospolu v mnohem vzájemnějším soužití. Vnuci například viděli umírat své dědečky, děti žily na jednom statku s rodiči a prarodiči. Realita života a smrti byla vnímána jinak. Moderní člověk se zprávám o nemoci a smrti záměrně vyhýbá – smrt se prostě nenosí, není v kurzu. Přesto podvědomě všichni cítí to, že potká každého. Představa, že smrt už nebude, je pro nás většinově asi vzdálená. Znamená to tedy snad, že už nebudou ani nemocnice a hřbitovy? V jaké dimenzi se budeme nacházet?

Písmo nám dává nahlédnout do období, kdy stárnutí a smrt už nebudou určovat osud člověka. Dobře to dopadne. Bible je knihou realistickou, ale zároveň knihou plnou naděje a nádherného očekávání. Říká nám, že v životě vzkříšení nebude pláč ani bolest, protože realita našeho pozemského života protknutého hříchem, omezeností a nedokonalostí bude pryč. Nastane nové období, a to nám dává tušit vítězství nad vším zlým a destruktivním.

Pane, děkuji ti, že jsi vložil do mého nitra věčnost a nekonečnost.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.