Nové tělo

Jaké bude naše vzkříšené tělo?

V dnešním zamyšlení se zaměříme na kvalitu svého těla při vzkříšení. Někteří lidé mají představu, že být s Bohem znamená se vznášet na obláčku jako nějaké fluidum. Jiní si myslí, že Bůh je nějaká energie a my se po smrti rozpustíme do jsoucna jako kapka v moři. Bible ale nám jasně dává najevo, že Ježíš měl tělo, které podléhalo únavě, potřebám spánku apod. Po svém vzkříšení se ve svém fyzickém těle ukázal učedníkům, a dokonce s nimi pojedl chléb a rybu!

Naše tělo nám mnohdy způsobuje problémy. I my jsme někdy unavení, nemocní nebo slabí. Jsou i lidé, kteří se za své tělo stydí. Možná je poškozeno nehodou, operací, znetvořeno nemocí nebo ovlivněno stářím. Naše tělo je křehké a slabé. Někteří lidé odcházejí z tohoto světa, aniž by za sebe přestali cítit stud. Ale máme naději a ujištění: naše tělo vzkříšení bude plné slávy, plné nepomíjející moci. Jak si takové tělo slávy představujeme? Pavel také uvádí, že to bude tělo duchovní. Co to asi znamená?

Pane Ježíši, děkuji ti, že mé tělo bude vzkříšeno a proměněno. Děkuji ti, že život ve vzkříšeném těle bude plný života a tvé slávy. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.