1 Korintským 15,35-50

35Ale někdo snad řekne: "Jak vstanou mrtví? V jakém těle přijdou?" 36Jaká pošetilost! To, co zaséváš, nebude oživeno, jestliže neumře. 37A co zaséváš, není tělo, které vzejde, nýbrž holé zrno, ať už pšenice nebo nějaké jiné rostliny. 38Bůh však mu dává tělo, jak sám určil, každému semeni jeho zvláštní tělo. 39Není jedno tělo jako druhé, nýbrž jiné tělo mají lidé, jiné zvířata, jiné ptáci, jiné ryby. 40A jsou tělesa nebeská a tělesa pozemská, ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. 41Jiná je záře slunce a jiná měsíce, a ještě jiná je záře hvězd, neboť hvězda od hvězdy se liší září. 42Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. 43Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. 44Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní. 45Jak je psáno: `První člověk Adam se stal duší živou´ - poslední Adam je však Duchem oživujícím. 46Nejprve tedy není tělo duchovní, nýbrž přirozené, pak teprve duchovní. 47První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe. 48Jaký byl ten pozemský, takoví jsou i ostatní na zemi, a jaký je ten nebeský, takoví i ostatní v nebesích. 49A jako jsme nesli po dobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského. 50Chci říci to, bratří, že člověk, jak je, nemůže mít podíl na království Božím a pomíjitelné nemůže mít podíl na nepomíjitelném.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.