31Den ze dne hledím smrti do tváře - ujišťuji vás o tom, bratří, při všem, co pro mne znamenáte, v Kristu Ježíši, našem Pánu!Upřený pohled

Jsme ochotni změnit svůj styl života?

Apoštol Pavel je pro nás příkladem člověka, který žil život s pozemským přesahem, s pohledem upřeným do budoucnosti. Silně ho stimuloval život, který následuje po pozemském životě. Vyznává, že se ztotožňuje s Ježíšovým utrpením, aby dospěl ke vzkříšení. V našem klíčovém verši vyhlašuje, že každý den umírá. Co jej motivovalo? Proč to dělal? Ať už se na Pavlův život díváme z jakékoliv stránky, jedno je jisté: jeho život byl cílevědomý.

Nyní se dostáváme ke svému stylu života. Jsme věřící, ale možná někdy žijeme pro tělesné potěšení. Pak si uvědomíme, že to není dobré a že bychom měli zápasit s hříšnými sklony. Je důležité si připomínat, co je cílem naší víry. K cílevědomému stylu života nám může pomoct, když si vezmeme příklad ze způsobu života úspěšných sportovců. Přemýšlejme o tom, jak žijí, jaké mají priority.

Pane Ježíši, ukaž mně cíle a osobní motivaci pro můj život na zemi, abych se mohl radovat z budoucího života vzkříšení s tebou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.