Obdarovaní Duchem svatým

Jsem pro lidi okolo sebe darem?

Většina z nás se někdy setkala s člověkem, který měl pocit, že nikdy nic nedostal, že se o všechno musel zasloužit sám. Nesoudím tyto lidi, protože často opravdu mají velmi pohnutý osud, ale vím, že pravda je jinde. Každý z nás toho mnoho dostal. Už jen samotný dar života, to že obvykle vidíme, slyšíme, můžeme chodit atd.

Apoštol Pavel nám připomíná, že jsme také dostali různá obdarování od Ducha svatého. Dar není dán proto, že je někdo lepší nebo horší – dar je dar. Nedostali jsme všichni stejná obdarování, ale různá, a to z toho prostého důvodu, že tyto dary nejsou v první řadě pro nás. Tyto dary Ducha jsou ke společnému prospěchu, pak mají smysl. Pokud je nepoužíváme ke společnému dobru, stanou se snadno příčinou pýchy a důvodem k pádu přímo ďábelskému.

Duchu svatý, dej ať tvé dary stále lépe poznávám, stále více je rozvíjím a stále častěji je využívám k dobru druhých. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.