27Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. 28A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele;Bůh na Zemi

Ty jsi viděl Boha?

Nevěřící lidé se nás často ptají: „ A ty jsi viděl Boha?“. Zajímají se, i když nenápadně, jak se to mohlo stát, že jsme v Boha uvěřili. Bylo by krásné udělat si s nimi výlet do minulosti ve stroji času a vidět Ježíše Krista osobně v akci. Není to však záruka, že by takto všichni uvěřili.

Bůh dal jiný způsob, jak se dotýkat životů lidí v každé generaci po Kristově nanebevzetí. My-církev jsme Jeho tělem zde na zemi, dokud si pro nás nepřijde. Jsou to naše ústa, ruce, srdce…., které má Bůh v plánu si použít k oslovení, vyučení, vyslání učedníků, k vykonání všech Božích skutků, které Bůh v Nebi připravil, aby se staly zde na Zemi. On ustanovil služebnosti, On dává projevy a dary Svatého ducha. Svrchovaný Pán má s tebou a se mnou plán, v čem a jak mu budeme sloužit. Naším úkolem je doptávat se Jej, nechat se směrovat, učit se, trénovat se, a pak také převzít odpovědnost a být věrný v tom, co je mi svěřeno.

Bože dej, ať naplníme tvé povolání na této Zemi, ať na nás nevěřící lidé vidí živého Krista.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.