1 Korintským 12,27-31

27Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. 28A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. 29Jsou snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy? 30Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Dovedou je všichni vykládat? 31Usilujte o vyšší dary! A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu:Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.