Večeře Páně – ne moje večeře

Co pro mě znamená slavení večeře Páně?

Jedna z věcí, která rozděluje křesťany různých církví je pohled na slavení večeře Páně. Sice se nikdo při bohoslužbách nedáváme do své večeře a neopíjíme se. Maximálně máme nějaké jídlo po bohoslužbě, kde se obvykle navzájem podělíme. Ovšem někdy oslavu večeře Páně vnímáme jako tu svou večeři v přeneseném slova smyslu: Náš výklad chápeme jako ten jediný správný.

Kéž nezapomínáme, že když slavíme večeři Páně, zvěstujeme především Ježíšovu smrt, dokud on nepřijde. Tedy zvěstujeme jeho lásku ke každému člověku, jeho vysvobození ze smrti. Hlásáme, že v Kristu Bůh vstoupil do každé bolesti, do každé nemoci i do každého hříchu; ve svém lidství zažil i opuštěnost od Boha, abychom my nikdy nebyli sami, aby nám přinesl odpuštění a štěstí, které nekončí – spásu.

Ježíši, prosím, pomoz mi hlouběji prožívat slavení Tvé večeře.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.