Síla i meze tradice

Snažím se poznávat tradice druhých křesťanů?

Co je špatného na tom, když se žena modlí s nezahalenou hlavou nebo si nechá ostříhat vlasy na krátko? Vůbec nic! Bylo by ale špatné vysmívat se těm ženám, které si v některých křesťanských tradicích dodnes hlavu zásadně zahalují, když se přicházejí do kostela pomodlit nebo na bohoslužbu.

K obnovení jednoty křesťanů by velmi přispělo, pokud bychom měli úctu k tradici toho druhého i v případech, kdy jí úplně nerozumíme, kdy nám možná přijde spíše jako pověra nebo druh modloslužby. Zároveň bychom neměli svou tradici brát jako jádro víry a umíněně na tom trvat. Tak jako je chybou vysmívat se tradicím, kde si ženy při bohoslužbě hlavu zahalují, tak by bylo stejnou chybou prohlásit všechna společenství, kde si ženy hlavy nezahalují, za heretiky a odpadlíky.

Ježíši pomoz mi, abych měl úctu ke každé autentické křesťanské tradici.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.