Říci NE zlu

Nepodporuji nějaké zlo ve svém okolí?

Co je špatného na tom vydávat časopis, kde jsou i horoskopy a reklamy na věštce? Co je špatného na tom využít peníze z hazardu na správnou věc? Co je špatného na tom přijmout od někoho peníze, i když je vydělal na utrpení nevinných, pokud to chci použít k dobru? Dejme si pozor na to, kam nás podobné úvahy mohou zavést!

Tak jako nás slavení Večeře Páně spojuje s Kristem a mezi sebou navzájem. Dokonce to z nás tvoří jedno tělo. Tak podobně nás různá spojení s těmi, kdo slouží ďáblu a mamonu, spojují do společenství s démony. Nejde jen o to, zda já konám něco špatného, ale také, zda nepodporuji zlo, zda se nespojuji s těmi, kdo zlo páchají. Kristus přijímal mnoho hříšníků, ale nikoho ve zlu nepodporoval a když s nimi zasedl k jednomu stolu, tak je vedl k obrácení.

Ježíši pomoz mi, abych rozeznal, co mne spojuje s ďáblem, a dokázal říci zlu své jasné ne.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.