Jak obstát ve zkouškách

Jak je možné, že ti, kteří toho od Boha tolik dostali, se od něj někdy začínají odvracet?

Někdy nás zarazí, jak je možné, že někdo, kdo slyšel tolik úžasných kázání, kdo zažil nádherné společenství křesťanů, kdo prožil množství Božích zázraků se najednou od Hospodina odvrací a začne se chovat, jako by žádný Bůh neexistoval. Apoštol Pavel ukazuje, že i Izraelský národ se choval podobně a že by nás to vlastně nemělo překvapit.

Nejde totiž jen o to, co vše jsme s Bohem zažili a co všechno jsme dostali z Boží ruky. Důležité je, jak si Božích darů vážíme a jak je využíváme. Bůh je věrný a přichází nám na pomoc, ale záleží také na tom, zda spolupracujeme s Boží milostí. Někdy si totiž myslíme, že to, co se nám díky Bohu podařilo zvládnout, je především naše zásluha a v tu chvíli jsme jen krůček od pádu.

Milosrdný Bože, děkuji za dary, které mi dáváš i za zkoušky, které na mne sesíláš, a moc prosím: Pomoz mi obstát.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.