Poslušnost z lásky

Proč od nás Bůh požaduje poslušnost svých přikázání?

Slovo poslušnost v nás často probouzí pocit nesvobody. Poslušný člověk má jedinou volbu – poslouchat a jednat podle toho, co je mu nařízeno. Často jsem v životě slyšela názor, že víra je berlička pro nerozhodné a nesamostatné lidi, kteří neví, co se svým životem. Jenže Bůh nám nedal přikázání, aby omezil naši svobodu. Dal nám přikázání, abychom chodili po bezpečných cestách a nezabloudili. Chce chránit svoje děti před pády do hlubin hříchu, ze kterých bývá těžké se dostat ven na svobodu. Ačkoliv zažívám v životě chvíle, kdy nerozumím, co se děje a často se ptám proč, tak stále věřím, že nás Bůh chce v životě vést po dobrých cestách, kde neztratíme Boží přítomnost ve svém srdci. Tím, že poslouchám Boží přikázání nejsem nesvobodná, ale prožívám svobodu v lásce a důvěře k Bohu, který má moc nás ochránit od zlého. Povzbuzujme se navzájem v poslušnosti a ve vzájemné lásce.

Pane, dej, ať prožívám radost, když zachovávám tvoje přikázání. Kéž mám důvěru v Tebe, když nerozumím cestám, kterými mě vedeš.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.