Jana Balvínová /úvahy 24-04 (1.2.-3.2.)

nar. 1972

Křesťanské společenství

Vyrůstala jsem v nevěřící rodině a v Ježíše Krista jako ve svého Pána a Spasitele jsem uvěřila při studiu na vysoké škole v Liberci v Jednotě bratrské.
Posledních 24 let jsem členem KS Žďár nad Sázavou. Ráda jsem sloužila s manželem ve chválách.
Nyní jsem vedoucí skupinky sester a věnuji se službě slovem.
Dnes jsem bohužel vdovou a žiji s dvěma syny v Novém Městě na Moravě. Jsem zaměstnaná jako vedoucí řízení kvality ve výrobním podniku.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.