Věčný život

Máš jistotu věčného života?

Kdybych měla dnes zemřít, mohu říci, že mám jistotu věčného života, který nám zaslibuje Bůh? Pokud říkám ano, co mi pomohlo k tomu, abych věřila, že po konci života na zemi dostanu věčný život? Je to tím, co jsem v životě dokázala, jak se mi podařila výchova dětí, kolika lidem jsem pomohla, kolik bohoslužeb jsem navštívila? Ne, žádné zásluhy, úspěchy nebo dobré skutky nám k věčnému životu nepomohou. I kdybych zažila dokonale úspěšný život, nebude to stačit. Rozhodující je, zda mám Syna, pak mám věčný život. Jak získám Syna, abych ve chvíli smrti měla jistotu věčného života? Myslím, že právě tím, že budu Ježíše zvát do všech oblastí mého života, do svých vítězství i do svých proher, do svých radostných časů i do časů trápení. Budu ho zvát do časů, kdy si užívám zdraví, budu ho zvát do svých nemocí a bolestí. Budu ho zvát do svých projevů lásky k bližním, budu ho zvát i do chvil, kdy ztěžka žehnám svým nepřátelům. Tak budu poznávat Ježíše Krista osobně a prožívat, mít jistotu, že mě jednou provede údolím smrti vítězně.

Pane, vydávám Ti svůj život, toužím Tě poznat, jaký jsi.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.