17V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu - neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě.Láska zahání strach

Máš strach ze soudného dne?

Dostat obsílku ke světskému soudu není nic příjemného. Můžeme být z něčeho obviněni, nebo jsme povoláni, abychom podali svědectví. Soud je místo, kde by mělo dojít ke spravedlivému rozhodnutí podle zákona o vině a trestu, nebo o zproštění obžaloby. U našich pozemských soudů stojí proti vám žalobce, při nás stojí obhájce a soudce je ten, kdo nakonec rozhodne. V soudný den to může být podobné. Hospodin bude spravedlivý soudce, Žalobce se bude snažit nás obviňovat, ale my se nemusíme bát, protože při nás bude stát ten nejlepší obhájce, jakého můžeme mít – Ježíš Kristus. Nemusím mít strach, protože Ježíš tento soud již vyhrál na kříži tím, že za nás položil svůj život. Bůh je spravedlivý, a tak pro náš hřích si zasloužíme odsouzení. Ale neodsoudí nás, protože jsme přijali Jeho Syna a jsme jeho krví očištěni od hříchu. Neměj tedy strach. Bůh nám dal svého Syna, abychom byli spaseni, prohlášeni u soudu za nevinné. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu.

Pane, díky, že nemusím mít strach a mohu se denně setkávat se svým obhájcem pro den soudu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.