4Kdo říká: `Poznal jsem ho´, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.Výmluvy

Jaké výmluvy používáš?

Jan varuje před omylem. Někdo si myslí, že Krista poznal, a přitom to není pravda. On řekne, že není v něm pravdy. Je to případ, kdy se někdo podle sebe považuje za následovníka Krista, a přitom nezachovává přikázání. Nebo jiný výraz je, že nežije jako on. Podle toho totiž víme, že jsme ho poznali, když zachováváme přikázání a nehřešíme. Poznat Krista totiž není nic povrchního. Proměňuje celého člověka k tomu, aby žil jako on. Je tak běžné dnes, že nevěříme na proměnu Kristem. Slovo, že všichni hřeší, je nám výmluvou, že nemůžeme jinak. Jsem už takový. Okolí mě musí přijmout takového, jaký jsem. My sami používáme rafinované výmluvy před sebou i Bohem, abychom se nemuseli nechat proměnit. Jsme pozváni k ochotě vyznávat své hříchy a s měkkou pokorou nechali Krista, aby svou silou žil skrze nás lásku a žili jsme jako on.

Pane, otevři mé oči pro každou výmluvu a ukaž mi tvé vidění mě samotného. Dej mi ochotu dávat tobě za pravdu a spoléhat na tvou sílu k novému životu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.