10Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.Lhář

My říkáme, že jsme nezhřešili? To není pravda!

My jsme křesťané a my známe správné odpovědi na tyto otázky. My přece víme, že všichni zhřešili. Jak může někdo tvrdit, že nezhřešil? Tak třeba dnešní den nebo včera. Zhřešil jsi? Myslíš, že ne? Na jakém základě si to myslíš? Protože si nejsi ničeho vědom? Podle čeho tak soudíš? Na základě svého úsudku. Tento úsudek je ale často nepřesný a lupa, kterou hledáš hřích, je zamlžená. Ještě přesněji řečeno, takový úsudek je názor lháře. Někoho, kdo je notorický lhář. Písmo říká, že každý člověk je lhář. Tedy i můj úsudek je tvrzení lháře. Tomu by nikdo neměl věřit. Pravda je, že jsme dnešní den i včera zhřešili. Třeba nevíme jak, ale určitě ano. Kdo to popírá, dělá z Boha lháře. A tak nám nezbývá, než se učit chodit ve světle a vyznávat své hříchy. A také ztratit iluzi, že bychom někdy byli sami od sebe bez hříchu.

Pane, nauč mě chodit ve tvém světle a pojmenovávat vše pravdivě. Dej mi pokoru k vyznávání hříchů a všeho, co není v souladu s tvou láskou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.