1Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života.Realita

Beru Ježíše teoreticky nebo prakticky?

Jan popisuje Krista a své setkání s ním. Ten, který byl od počátku. To znamená někdo nad časem. To nemůže být nikdo z lidí. Takový je jen Bůh. A zároveň rovnou říká, že ho viděl na vlastní oči a dotýkal se ho svýma rukama. Reálný pocit fyzického dotyku. Nedostižný Bůh a zároveň tak blízko, že je možné se ho dotknout. Když je možné se ho dotknout, pak to setkání není zdánlivé, ale reálné. Ježíš je reálný. Jeho království je také reálné. Není to povídání odtržené od reality. Jednou bude vše ohledně Božího království fyzicky hmatatelné. Někdy bereme výroky Ježíše jako takové teoretizování. Ono je to kolikrát složitější, než se to na první pohled zdá. A někdy se nám ztratí úplně smysl toho, že jeho království bude fyzicky přítomné. Jeho vláda bude tak reálná, že se ji budeme moci dotýkat.

Pane, nauč mě brát všechna tvá zaslíbení tak vážně, že budu počítat, že se jednou stanou realitou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.