Žalm 70

1Pro předního zpěváka. Davidův, k připamatování. 2Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! 3Ať se zardí hanbou ti, kdo mi o život ukládají, ať táhnou zpět, ať se stydí ti, kdo mi zlo přejí. 4Za svou hanebnost ať musí couvnout ti, kdo mi říkají: "Dobře ti tak!" 5Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají; ať říkají stále: "Bůh je velký" ti, kdo milují tvou spásu. 6Ponížený jsem a ubohý, Bože, pospěš ke mně! Tys má pomoc, vysvoboditel můj, neotálej, Hospodine!



Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.