5Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá."Ježíš je vše, co potřebujeme

Je můj žebříček hodnot nastaven správně a obstojí i na věčnosti?

Jan chápe vidění, které přijímá od Pána jako ujištění, že Bůh připravuje něco zcela nového: Pán Bůh přichází ke svému lidu, protože chce být s nimi. Všechno činí nové. Všechno bude jinak, než co jsme znali dosud. To, co Pán Bůh chce pro své děti, je nový život v Boží blízkosti, kde je každá slza osušená, kde smrt už nevládne, kde není smrt, bolest, ani žal a smutek. Ježíš je vším – počátkem i koncem. On je vše, co potřebujeme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření, staré věci pominuly, hle je tu vše nové (2K 5,17).  Toto samozřejmě chápeme jako obraz Nebeského království, tedy věčnosti. Zároveň ale v tom vidím také Boží záměry pro člověka pro současný život.

I přes to, že zde na zemi prožíváme různé zkoušky, těžkosti, protivenství a nemoci, je pro nás vědomí, jaké jsou Boží záměry, velikým povzbuzením. A nejen povzbuzením, ale i životní zkušeností. V Boží blízkosti již teď můžeme zažívat útěchu, svobodu a upokojení v odpuštění. V Boží blízkosti už zde na zemi můžeme částečně prožívat věci Božího království.

Pane, děkuji ti za vše nádherné, co pro mne chystáš v nebeském království. Děkuji také, že ve tvé blízkosti již dnes mohu okusit kousek nebe. Pane, opravdu žízním po Tobě, dej mi znovu a znovu napít z Tvého pramene živé vody.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.