3na své milosrdenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha.Milosrdenství HOSPODINA

Jak vnímám působení HOSPODINA v mém životě?

Přítomnost HOSPODINA v mém životě je tak silná, že není možné, abych mu za to nebyl vděčný. Udělal pro mě obdivuhodné věci (v. 1), které jsou jasným znamením jeho zájmu o mne samotného.

Největším znamením je jeho milosrdenství vůči mně, které je bez hranic, bez limitu. Vždy mě s otevřenou náručí čeká, když mu ukážu záda, když se od něj vzdálím. HOSPODINOVA věrnost nejen vůči Izraeli (v. 3), ale také vůči mně samotnému, je nekonečná, je navždy. Proto je mé srdce, celé mé nitro naplněné díkem, a chci s Izraelem zpívat mu novou píseň (v. 1), slavit ho a děkovat mu celým svým životem.

HOSPODIN je ten, který je se mnou i tehdy, kdy já si myslím, že jsem jen sám, že mne všichni opustili, kdy vidím věci jen černobíle. Ale můj svět s HOSPODINEM je plný barev – milostí, požehnání a milosrdenství, kterých se mi denodenně dostává. Za milosrdenství budu vždy HOSPODINOVI vděčný.

HOSPODINE, nauč mne vidět Tě v mém životě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.