Jeden zdroj

Odkud pocházím a kam jdu? Kde jsem se tu vzal?

Každý z nás má původ v Bohu. Díky němu jsme tu. Žijeme, dýcháme, milujeme, obdivujeme krásu. Někdo si možná ještě myslí, že pocházíme z opice, ale ještě nikdo neviděl napsat opici Shakespearovy sonety. Ta duchovní složka v nás, nemůže mít původ v nikom a ničem jiném než v Bohu. V žalmu jsou jmenovány národy ze severu, východu, západu i jihu. Biblickým jazykem řečeno: ať se podíváš kterýmkoli směrem, všichni lidé mají svůj původ v Bohu. A skrze Krista v něm poznáváme svého Otce. Ježíš řekl: Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Jinými slovy vztah s Ježíšem nám přiblíží Boha natolik, že víme, že jsme Boží děti, tedy že jsme se zrodili z něho. A proč na Sionu? Je to jeho oblíbené místo na Zemi. Zde byly také hlásány ty slavné věci, které o jeho otcovské lásce a péči vypráví a které nám také vyřizují jeho pozvání zpátky domů.

Otče, od tebe pocházím a k tobě jdu, kruh života se uzavírá, nebojím se. Těším se.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.