2Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný, spas, můj Bože, svého služebníka, který v tebe doufá.Hledání Boží přítomnosti

Cítím jistotu Boží přítomnosti?

Žalm 86 je Davidovou niternou modlitbou, při které hledá Boží přítomnost. Z dalších veršů žalmu není pochyb o tom, že David je pevně přesvědčen o Boží dobrotě i o tom, že je Bůh dobrý a charakterní. To, co však ve svém životě právě v tuto chvíli necítí, je Boží přítomnost. David si není jistý, jestli je Bůh na jeho straně, a proto prosí Boha o smilování. Davidova nejniternější touha je dle mého názoru vyjádřena ve verši 2.: „Chraň mou duši, neboť jsem věrný. Ty, Bože můj, zachraň svého otroka, jenž v tebe doufá.

Ve chvílích těžkostí a trápení bychom se s podobným zvoláním jistě dokázali ztotožnit. Naše pochybnosti totiž často nevycházejí z toho, jestli je Bůh dobrý nebo jestli snad existuje a působí, mnohem častěji pochybnosti křesťanů vycházejí z nejistoty, jestli je Bůh se mnou právě teď a tady. V těžkých chvílích, kdy se věci nevyvíjejí podle našich představ, máme pocit, že je nám Bůh vzdálený. A právě modlitba, ve které ho hledáme, nás k němu znovu přibližuje.

Bože, dávej nám jistotu, že nás neopouštíš a jsi nám stále blízko.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.