34Kdykoli je hubil, dotazovali se po jeho vůli, za úsvitu hledávali opět Boha, 35připomínali si, že Bůh býval jejich skála, že Bůh nejvyšší byl jejich vykupitel.Bůh to s námi nemá lehké

Jaká je nejúžasnější Boží vlastnost?

V tomto světě občas citelně postrádáme spravedlnost a někdy dokonce vidíme, že se nepravost rozmáhá a vládne nejen ve světě, ale i v Božím lidu. Mnozí si přejeme, aby Bůh zjednal spravedlnost rychle a radikálně. Kdyby však měl Bůh celý svět jen soudit, nikdo by neobstál. Všichni jsme zhřešili, nikdo z nás není dokonalý, všem nám náleží spravedlivý trest. Jednou z nejúžasnějších Božích vlastností je jeho milosrdenství. Kdyby tuto vlastnost neměl, byl by pouze spravedlivý soudce. Díky Bohu za jeho milosrdenství a jeho neuvěřitelnou trpělivost s námi lidmi, ať věřícími nebo nevěřícími. Jedná-li s námi jemně a citlivě, nebo tvrdě a rázně, vždy je v tom především jeho Otcovská láska a milosrdenství, nejen strohá spravedlnost.

Jen díky jeho milosrdenství, které projevil ve své oběti Božího syna Ježíše Krista, jsme draze vykoupeni a přijati za právoplatné syny a dcery, za dědice všech Božích zaslíbení.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.