3Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, 4nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal.Síla příběhu

Jaký příběh vyprávíš?

Od malička slyšíme příběhy, pohádky, různá vyprávění od nejbližších doma, ve školce, škole, od kamarádů, známých, z televize, knih i internetu. Ať jsou smyšlené nebo pravdivé, vždy nás nějak ovlivňují, formují, pozitivně i negativně.                              Žalmista nás ponouká k naslouchání biblických příběhů, ale také předávání těch našich. Jeho příběh s Bohem i tvůj příběh s Bohem je jedinečný a neopakovatelný. Tak jako nás ovlivnila svědectví Bible nebo svědectví a příběhy křesťanů, které jsme potkali, nebo o nich slyšeli, stejně důležité svědectví a příběh je ten tvůj. Svědectví o Bohu a životě s ním jsou tím nejlepším nasměrováním a motivací pro ty, kteří s Ním ještě vlastní zkušenost nemají, nebo prožívají chvíle, kdy potřebují novou naději, radu, pomoc, nový zápal.

Tvůj příběh může povzbudit i zachránit tisíce lidí, pokud ho budeš vyprávět.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.