28Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.Jak udržet správný směr

Jak nezabloudit na své cestě?

Když jsem poprvé usedl za volant, nevěděl jsem kam zaměřit svoji pozornost. Díval jsem se těsně před sebe, a měl jsem problém udržet auto na silnici. Až když jsem se začal dívat více dopředu, na horizont, auto se přirozeně srovnalo, stejně jako já. Asaf nám popisuje v tomto žalmu stejnou zkušenost. Čím více se díval po lidech, kteří na nikoho neberou ohledy a posmívají se těm, kteří nespravedlivě trpí, tím míň vnímal Boha ve svém životě. Dokonce málem ztratil směr, uklouznul a dostal se na špatnou cestu. Pak ale upřel svůj zrak na to pravé místo, a jeho život nabral správný směr. Místo, kde vidíme tento svět a jeho způsoby v pravém světle, je v přítomnosti Boží. Proto vyhledávejme místa, kde je Boží blízkost zjevná. Ve společenství Božího lidu, v Písmu, na modlitbě a také ve svém změněném srdci. Pokud jsi Boha pozval do svého srdce, dej mu prostor ukázat ti, co je ukryto pod pozlátkem světa. Pak pochopíš Boží spravedlnost a budeš se radovat z toho, co všechno v něm máš.

Až když jsem vstoupil do Božích svatyní, pochopil jsem jejich konec. Žalm 73,17

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.