Člověk, který nedokáže být sám, nedokáže být ani s druhými

Jak na tebe působí ticho?

Když jdeme po ulici, mnoho lidí má v uších sluchátka a poslouchá hudbu. Někteří, zdá se, mají velký problém s tím, být jen potichu. Na jednu stranu jako lidé máme velký problém být zticha, na druhou stranu ale mnoho lidí má problémy mluvit. Je velké tajemství najít rovnováhu mezi mluvením a mlčením. A je velké umění naučit se správně naslouchat druhým lidem a když mluvíme či mlčíme v kostele nebo v modlitbě, tak naučit se naslouchat Bohu. Žalm 65 začíná slovy v ekumenickém překladu: „ztišením se sluší tebe chválit“. Proč ztišením? A co to vlastně je ono ztišení? Je to tak, že oslavujeme Boha, když jsme zticha? Asi znáte situaci, když vás někdo naštval, třeba vaše manželka nebo manžel a pak jste s ním nějakou dobu nemluvili. Jak to bylo dlouho? A co má mlčení společného se ztišením? Ne každé ztišení/ticho chválí Boha. Boha jistě zarmucuje, když lidé spolu nemluví, protože jsou na sebe naštvaní. Místo toho nás volá k tomu, abychom se smířili a zase spolu začali mluvit. Jaké ztišení tedy oslavuje Boha? Jakým ztišením se sluší Boha chválit?

Ve třetím verši žalmista David mluví o modlitbě. D. Bonhoeffer říká k tématu ztišení, že jde o tři věci. Za prvé, ztišení je rozjímání nad Písmem. Za druhé, ztišení je modlitba. A za třetí, ztišení znamená přímluvy. Bonhoeffer nás upozorňuje na důležitou věc. Člověk, který nedokáže být sám, nedokáže být ani s druhými. Být ve dne sám a být ve dne s druhými patří k sobě. Někdy zaslechneme slova od skeptiků, „já církev nepotřebuji, vystačím si sám“. Je to opravdová víra, která se vyhýbá společenství? Taková víra je mělká. Člověk je sice spasený osobní vírou v Ježíše Krista, ale je stejnou milostí adoptovaný do společenství. Zkrátka společenství je potřeba. Křesťan je ve společenství hlavně kvůli Kristu. Je to Kristus, kdo ho zachránil a vykoupil. A je to Kristus, kvůli kterému a skrze kterého poznávám druhé. A naopak, jsou to druzí křesťané, skrze které mám tu milost poznávat Krista. Kdy začneš Boha chválit ztišením? On je toho hoden.

Pane, kéž se i dnes umím ztišit a svým ztišením tebe chválit a oslovit…                                                                                                    

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.